V okolí Turistického centra Slatinice se nachází několik zajímavých míst, na která bychom Vás rádi upozornili:

 

 •  Galerie Zdeňka Buriana (245 m.n.m.), vzdálenost 200 metrů, nachází se mezi LD Balnea a kostelem Nanebevzetí Panny Marie ve Slatinicích na kopci "Stará kotelna". V této expozici najdeme na 160 obrazů toho známého českého kreslíře. www.galeriezdenkaburiana.cz

 

 • Muzeum veteránů (247 m.n.m.), muzeum a jeho exponáty nejsou typickým muzeem, ale živým organizmem. Automobily a motocykly vystavené v muzeu jsou pojízdné nebo se opravují, aby plně pojízdné byly. V renovovaném statku z roku 1850 v lázeňské obci Slatinice najdete historii, relaxaci, sport, zábavu i poznání. Na ploše 400 m² najdete sbírku starých automobilů a motocyklů (Mercedes Benz, BMW, KdF), převážně z 30. let minulého století a množství dobových artefaktů. Upoutá vás kulisa dobové Olomouce, autodílna s benzínovou pumpou ze začátku 20. století i venkovská stodola s veteránem „uloženým“ pod slámou a obklopeným zemědělským nářadím našich dědů. Ve vitrínách naleznete modely aut, historické nářadí i ukázky staré automobilové techniky. www.veteranmuseum.cz

    

 • Velký Kosíř - vrchol (442 m.n.m.), vzdálenost 4,7km po naučné stezce Velký Kosíř II. (možnost pěšího i cyklovýletu). Na západ od Slatinic se zvedá výběžek Bouzovské vrchoviny s vrcholem Velký Kosíř, humorně nazývaný "hanácké Mont Blank". Je to zalesněné oblé pohoří na rozhraní Olomoucka a Prostějovska, které je opředeno řadou pověstí a bájí. V 15. až 18. století byly na jižních svazích Velkého Kosíře rozsáhlé vinice, snad nejsevernější položené. Vrchol dosahuje nadmořské výšky 442m a je zdaleka viditelný z hanáckých rovin. Na vrcholu se nachází dřevěná Rozhledna Velký Kosíř, která stojí na kruhové kamenné podezdívce a je zpevněná ocelovými prvky. Byla dokončena v roce 2013. www.rozhledna-kosir.cz

   

 • Malý Kosíř (317 m.n.m.), vzdálenost 1,4km po naučné stezce Velký Kosíř II. (možnost pěšího i cyklovýletu). V roce 2018 byla na vrcholu Malého Kosíře vybudována dřevěná kaple zasvěcená sv. Antonínovi Paduánskému. Kousek pod vrcholem můžeme také nalézt vyhlídkový altánek, kterému se říká "navážka".

 

 • Galerie u kalicha v Drahanovicích je umístěna v bývalém kostele Českobratrské církve evangelické. Tato církev vznikla roku 1918 z českých větví církví luteránské a kalvinistické. Odkazuje na světovou i českou reformaci. Mezi válkami byla v Drahanovicích kazatelská stanice asi se 100 věřícími.

  Počátkem 30. let byl od obce zakoupen pozemek na okraji tehdejší vesnické zástavby, na Lázence, a zadán projekt stavby olomouckému architektu Josefu Macharáčkovi. Ten propojil do jedné budovy kostel s farou. Základní kámen byl položen 28. října 1933 a 29. června 1934 byl kostel předán ke svému účelu. Stavbu provedl stavitel Gabriel Coufal ze Slatinic. Náklady dosáhly výšky 106 000 Kčs. Loď kostela má jednoduchý obdélníkový půdorys. Vstup je z východní strany. Součástí budovy kostela je fara s bytem faráře a společenskou místností. Vchod na faru vedl ze zahrady obehnané kamennou zídkou. Tento vchod nyní slouží jako hlavní vchod do Galerie. Nízká opěrná zídka ohrazuje areál zahrady. Kostel byl již delší dobu nepoužívaný a chátral, proto ho roku 2011 odkoupila obec. Byl rekonstruován a slouží jako výstavní a koncertní sál. www.galerieukalicha.cz

 

 • Minipivovar Kosíř leží u nejvyššího hanáckého vrcholu Kosíř (442 m n. m.) a je přibližně vzdálen 17 km od Olomouce. Nabízí tradičně vařené české ležáky, které jsou nefiltrované a nepasterizované s  jemným zákalem vytvořeným pivovarskými kvasnicemi. K pivovaru se můžete vydat po lázeňsko-pivovarské stezce. Trasa začíná v Turistickém informačním centru lázní Slatinice. Trasa je vedena z větší části po nezpevněných lesních cestách. Jedná se o trochu náročnější trasu a dosahuje délky 5,6 km. www.pivovarkosir.cz

 

 • Zahradní železnice ve Střížově si prohlédnete všechna měřítka modelů vlaků proplétajících se v zahradě mezi stromy a květinami.

  Jsou zde zastoupeni skuteční tvůrci železnice, kteří si lokomotivy a vozový park vyrobili vlastními silami, budovatelé úzkokolejných železnic z vyřazených dílů průmyslových železnic vápenek, cihelen, pil a lomů, či fandové realizující své sny pomocí průmyslově vyráběných komponentů. Návštěva venkovního kolejiště zasazeného do zahrady nabízí pěkný zážitek nejen dětem, ale i dospělým.

  Zahradní železnici ve Střížově si můžete prohlédnout pravidelně každý sudý kalendářní týden od dubna do října o víkendech. Osobní návštěvu je lépe si ověřit telefonicky. www.zahradnizeleznice.cz

 

 • Památník letců (300 m.n.m) - po žluté značce, pak po 1.2km odbočit vpravo. (možnost pěšího i cyklovýletu). Pomník letecké tragedie z 10.11.1998, kdy na úpatí Velkého Kosíře při havárii stroje Mi-24V zahynuli čtyři příslušníci elitní 331. Tygří letky z Přerova. 

 

 • Čechy pod Kosířem - zámecký park a zámek ( 300 m.n.m.), vzdálenost 6,6km po naučné stezce Velký Kosíř II a zastávkou na Velkém Kosíři. (možnost pěšího i cyklovýletu).Klasicistní zámek obklopený přírodně krajinářským parkem o rozloze 21,5 hektaru, který patří k nejcennějším objektům historické zeleně na Moravě, je spjat se šlechtickým rodem Silva-Tarouca. Přítelem uměnímilovné hraběcí rodiny byl slavný český malíř Josef Mánes, který Čechy pod Kosířem pravidelně navštěvoval a tvořil zde v letech 1849–1870. Denně můžete navštívit zámecký park, který patří mezi nejcennější romantické krajinářské realizace v České republice. www.zamekcechy.cz

 

 • Hasičské muzeum v Čechách pod Kosířem ( 300 m.n.m.), vzdálenost 6,6km po naučné stezce Velký Kosíř II a zastávkou na Velkém Kosíři (možnost pěšího i cyklovýletu). Hasičské muzeum v Čechách pod Kosířem charakterizuje vývoj hasičské techniky v nejstarší továrně na hasičské stříkačky v tehdejším Rakousku-Uhersku, založené v r.1820. Muzeum, které patří svým druhem k největším na Moravě, stojí v místech, kde se nacházela jedna z výrobních hal tehdejší slavné továrny na hasičské stříkačky. Vystavené exponáty ukazují vývoj hasičské techniky od výroby těch nejjednodušších, ručně poháněných strojů, dále stříkaček tažených koňským spřežením až po moderní výkonné stroje s odstředivými čerpadly s pohonem benzínovými motory. Muzeum také dokumentuje řemeslnou zručnost dnes již zašlých řemesel, jakými byly mosazník, mědikovec, kolář, řemenář, helmař, kotlář, provázník, slaměnkář, košíkář…, které stály na počátku vzniku těchto unikátních strojů.

  

 • Muzeum kočárů v Čechách pod Kosířem ( 300 m.n.m.), vzdálenost 6,6km po naučné stezce Velký Kosíř II a zastávkou na Velkém Kosíři (možnost pěšího i cyklovýletu). Muzeum kočárů v obci Čechy pod Kosířem začal nejprve budovat svépomoci p. Obr. Jeho první práce vznikaly v dílně na zámku Plumlov . Protože restaurované kočáry byly často uchovávány v nevyhovujících podmínkách, rozhodl se shromáždit nejcennější originály pod jednu střechu, do klimatizovaných a vytápěných prostor. Jeho budované muzeum podpořila nejprve samotná obec Čechy pod Kosířem, následně Olomoucký kraj, Evropská unie a mnoho dalších dárců.

  V samotném muzeu lze shlédnout na padesát kočárů a saní, expozici luceren a mnoho zajímavostí kolem těchto dopravních prostředků minulosti. Jsou zde vystaveny též unikátní arcibiskupské kočáry, pohřební vozy, lze vidět ukázky původních stavů a restaurátorská dílna. Vše je s odborným výkladem a nechybí ani zvuková, filmová a světelná produkce. Zajímavostí muzea je, že téměř všechny vozy jsou použitelné a některé lze spatřit v provozu při různých příležitostech ( filmové natáčení, významné pohřby, kulturní akce a pod.) www.historickekocary.cz

 

 • Drahanovice - Černá věž (250 m.n.m.), vzdálenost 3,9km po silnici II. třídy. (možnost cyklovýletu). Černá věž v Drahanovicích je ojedinělou památkou stavební činnosti nižší šlechty na Střední Moravě. Nejstarší písemná zmínka o této původně gotické tvrzi pochází z roku 1351 a k jejím nejvýraznějším přestavbám došlo v období renesance v 16. století – obranný charakter věže byla vyzdobena černobílými sgrafity. Nejvyšší patro slouží jako malá galerie a výstavní prostory. www.cernavez.cz

 

 • Náměšť na Hané - zámek (270 m.n.m), vzdálenost 5.6km po silnici II. třídy. (možnost cyklovýletu). Zámek nechal vystavět hrabě Ferdinand Bonaventura Harrach v letech 1760-1763. Nejkrásnějšími interiéry zámku jsou Červený a Zlatý salonek a knihovna. Z vybavení přitahují největší pozornost návštěvníků honosné kočáry ze sbírek olomouckého arcibiskupství. Zámek je obklopen parkem s lipovou alejí. www.zamek.namestnahane.cz

   

 • Přírodní park Terezské údolí (300m.n.m.), naučná stezka od zámku v Náměšti na Hané, vzdálenost 5.9 km po silnici II. třídy a pak po žluté značce. (možnost cyklovýletu). Terezské údolí se nachází v západní části okresu Olomouc mezi obcemi Laškov a Náměšť na Hané. Říčka Šumice se tu hluboce zařezává do vrchoviny a vytváří malebné údolí se strmými lesnatými svahy a s lučinatou nivou. Představuje mimořádně hodnotné území, jak z hlediska geomorfologického, botanického, zoologického i archeologického.

   

 • Hrad Bouzov Státní hrad Bouzov vzdálený od Slatinic asi 36 km, je jeden z nejkrásnějších hradů na Moravě. Původně byl postaven v gotickém slohu, na přelomu 19. a 20. stol. prošel rekonstrukcí ve stylu romantické gotiky. Filmové tvůrce přitahuje tento kraj k natáčení filmů a pohádek (Kopretiny pro zámeckou paní, O princezně Jasněnce, Princezna Fantaghiro) nejen díky dominantě hradu, ale též díky nádherné přírodě. Hrad Bouzov byl prohlášen národní kulturní památkou.
  V Galerii v podhradí si můžete prohlédnout největšího trojského dřevěného koně v ČR, konají se zde tématické programy a soutěže. www.hrad-bouzov.cz

 

 • Zámek Plumlov Plumlovský zámek nad Podhradským rybníkem vzdálený od Slatinic asi 16 km, se nachází v obci Plumlov. Zámek byl vybudován v letech 1680 – 1688 Janem Adamem z Lichtenštejna podle projektu Karla Eusebia z Lichtenštejna. Budova měla mít tři patra s bohatě zdobenou fasádou. Zůstala však pouze torzem, neobydlena a zařízeny v ní byly narychlo pouze čtyři pokoje. V 19. století sídlil v budově okresní soud a berní úřad, ostatní místnosti se proměnily v byty úředníků. V roce 1931 byl zámek zestátněn. Od roku 2001 se pracuje na jeho postupné rekonstrukci.

 

 • Javoříčské jeskyně Rozsáhlý jeskynní systém je výjimečný nejen svými rozměry, ale i mohutností a bohatostí krápníkové výzdoby. Ta vyniká ve dvou mohutných prostorách – Suťovém dómu a dómu Gigantů. Kromě nejběžnějších typů krápníkové výzdoby, která místy dosahuje úctyhodných rozměrů, je zde bohatý výskyt i tzv. heliktitů, což jsou krápníky, které rostou proti zákonům gravitace. Dominantou je též přes 2 metry vysoká záclona. V současné době je známo přes 3,5 km chodeb, z nichž přibližně 800 metrů je zpřístupněno pro veřejnost. Veřejnosti nepřístupné nižší patro tvoří složitý labyrint chodeb propojených propastmi, upadající do hloubky až 60 metrů a dodnes není zcela prozkoumáno. Javoříčské jeskyně jsou vzdálené od Lázní Slatinice 22 km. www.javoricko.cz

 

 • Město Prostějov Největší město regionu Prostějovsko, leží uprostřed Moravy. Rozkládá se na ploše 39,04 km2, v nadmořské výšce 223 m.  Přes Prostějov, nebo v jeho těsné blízkosti tečou dvě říčky: Hloučela a Romže. Hloučela pramení na Drahanské vrchovině, Prostějov míjí, městem protéká jen její rameno – Mlýnská strouha. Romže pramení u Dzbele a východně od Prostějova se spojuje s Hloučelou. První zmínka o Prostějovu, který je nazýván Hanáckým Jeruzalémem, je z první poloviny 12. století. Historické jádro města je vyhlášenou památkovou rezervací. Mezi nejvýznamnější památky patří Národní dům, radnice, prostějovský zámek na Pernštýnském náměstí nebo kostel Povýšení sv. Kříže.

 

 • Město Litovel Město v okrese Olomouc v Olomouckém kraji, 18 km severozápadně od Olomouce na řece Morava, jejíchž šest ramen dodává Litovli specifický ráz. Město se proto také nazývá hanácké BenátkyJedno z ramen, Nečíz, protéká přímo pod radniční věží a celým náměstím. Žije zde přibližně 9800 obyvatel, katastrální výměra činí 46,39 km². Nachází se v nadmořské výšce 233 m n. m. na úpatí Drahanské vrchoviny. Mezi významné památky tohoto města můžeme zařadit litovelskou radnici, morový sloup, městské hradby nebo Langův dům.

 

 • Město Olomouc Olomouc vždy patřila mezi nejvýznamnější královská města v českých zemích. Díky své výhodné poloze, starobylé univerzitě, duchovním, kulturním a řemeslným tradicím byla po dlouhá staletí přirozeným centrem Moravy, které lákalo umělce, vzdělance a obchodníky. V Olomouci nalezneme nespočet kostelů, paláců, vil, kašen, paláců a galerií.

  

 • Svatý Kopeček u Olomouce Svatý Kopeček se rozkládá na úpatí Hrubého Jeseníku v nadmořské výšce 382 m. n. m. Tato část Olomouce vzdálená od jejího středu 8 km se stala nejoblíbenějším výletním i poutním místem v regionu. Svou polohou, rozmanitostí terénu s krásnými lesními porosty, údolími potoků a řek nabízí ideální podmínky pro sportovní i rekreační vyžití. Oblast je provázána množstvím tras pro pěší i cykloturistiku. Nejvýznamnější dominantou tohoto místa je barokní chrám Navštívení Panny Marie. Tento architektonický klenot se monumentálně tyčí do krajiny nad Olomoucí. Od roku 1956 se v přilehlých smíšených lesích na ploše více než 40 hektarů rozkládá Zoologická zahrada Olomouc. U svých prarodičů zde pobýval básník Jiří Wolker, své rodiště tu má Karel Svolinský, národní umělec, malíř a grafik a bydlel zde spisovatel a překladatel O. F. Babler. www.svatykopecek.cz

 

 • ZOO Olomouc Zoologická zahrada byla slavnostně otevřena 3. června 1956. V roce 1958 byla v zahradě umístěna i více exotická zvířata (např. opice a kočkovité šelmy). Za dlouhou dobu jeho působení (1959 – 1974) byly budovány další výběhy (opic, jelenů), vivárium, pavilon kočkovitých šelem i technické zázemí zahrady (dílny, garáže, sklady). Také byla postavena rozhledna a obří voliéra dravců s jedinečnou konstrukcí. V druhé polovině 70. let bylo dokončeno zimoviště africké zvěře, rozšířen pavilon šelem a zřízena kolekce akvárií a terárií. Za ředitele Antonína Procházky bylo započato s chovem velkých afrických kopytníků. V 80. letech byla zmodernizována většina starých pavilonů (např. pavilon opic) a dále se pokračovalo v budování nových pavilonů (pavilon hyen), výběhů a expozic. V 90. letech byl dokončen pavilon žiraf, zrekonstruován pavilon šelem a bylo vybudováno obří akvárium pro žraloky o objemu 17 000 litrů. Návštěvnost zoologické zahrady poprvé překonala hranici nejprve 300 000 osob ročně a posléze i 400 000 osob. Po roce 2000 byl vybudován pavilon netopýrů, průchozí výběh pro makaky, obří akvárium pro žraloky o objemu 42 000 litrů, byla provedena přestavba pavilonu hyen na jihoamerický pavilon a opravena rozhledna. 

  V pavilonech a venkovních klecích dnes ZOO pečuje o téměř 300 živočišných druhů a může se pochlubit četnými chovatelskými úspěchy jakými byly např. v roce 1999 dvojčata Rotschildovy žirafy. Dnes svými nově zbudovanými pavilony poskytuje návštěvníkům nevšední zážitky. Nápaditě řešený pavilon netopýrů, často poletujících přímo nad hlavami návštěvníků, volný výběh makaků červenolících i obří žraločí akvárium – největší svého druhu u nás, řadí olomouckou ZOO k nejatraktivnějším výletním místům regionu. www.zoo-olomouc.cz

   

   

   

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

květen 2021
Po Út St Čt So Ne
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
 

Navštivte Střední Moravu


Olomoucký kraj
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

 

Turistické informační centrum Slatinice bylo pořízeno za přispění prostředků státního rozpočtu ČR z programu Ministerstva pro místní rozvoj ČR.

Na provoz Turistického informačního centra přispěl pro rok 2020 ve výši Kč 34.000,- Olomoucký kraj.

Copyright © 2020 Turistické centrum Slatinice Všechna práva vyhrazena.